Message in a bottle

Tube met houten boodschap “We krijgen een jongen!”